17 November 2017

METODY w gramatyce

Gramatyka języka jest często uważana za trudną i wymagającą. Jest to niewłaściwe przekonanie. Na bazie moich doświadczeń, opracowałam swoje skuteczne metody uczenia zagadnień gramatycznych. Przedstawiam najważniejsze z nich:

1) Gramatyka w konwersacji

Wychodząc naprzeciw ludziom a odchodząc od utartych schematów, gramatyki uczę podczas mówienia, omawiając sprytnie i sprawnie jej elementy potrzebne w danym momencie, rezygnując z ćwiczeń na kartce.

2) Priorytety w gramatyce

Najważniejsze są czasy teraźniejsze, przeszły prosty oraz czas perfect oraz przyszły prosty. Tyczy się to zarówno języka angielskiego jak i hiszpańskiego. Skomplikowane konstrukcje, czasy zaprzeszłe, niuanse gramatyczne są zagadnieniami ciekawymi i godnymi uwagi, ale jest na to czas później. Priorytetem jest sprawne używanie danego czasu w odpowiednim kontekście oraz poprawne zadawanie pytań w podstawowych czasach.

3) Tabela z czasami

Pobieżne pojęcie czasów danego języka wymaga spojrzenia na nie z “lotu ptaka”, zobaczenie wszystkiego jako całości. Skonstruowałam jedną tabelę ujmującą najważniejsze cechy wszystkich czasów w języku angielskim. Najważniejsze są słówka charakterystyczne dla danego czasu i to one są punktem wyjścia. Czas charakteryzuję maksymalnie trzema zdaniami. Rozumiem, że trudno jest zapamiętać konstrukcję czasu, szeroką definicję i zrobić to jedenaście razy. Ma być możliwie prosto i przystępnie. Moim celem jest nauczyć a nie uczyć przez lata tych samych zagadnień bez zadowalającego efektu.

4) Spojrzenie całościowe i uproszczenia

Zarysowuję gramatykę jako całość w sposób przejrzysty i uproszczony. Uczę podstaw gramatyki z każdego obszaru. Wyszczególniam kilkanaście najważniejszych bloków, do których sięga się pamięcią.

Tak na prawdę…. uwielbiam gramatykę. Ja osobiście mogę jej uczyć nieustannie. Także … każdy chętny do pływania w wodach ćwiczeń gramatycznych na głębokościach niczym nurek z butlą na oceanie, będzie przeze mnie wspierany, motywowany i doprowadzę każdego, kto tylko zechce, na wyżyny gramatyczne z uśmiechem na twarzy 🙂 ! Niechaj tylko podstawy będą w małym palcu 😉