11 November 2017

KWALIFIKACJE

Wykształcenie

 • anglojęzyczne studia magisterskie Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, specjalizacja Quantitative Finance (Finanse Ilościowe)
 • praca w firmie na stanowisku tłumacza w branży elektroenergetycznej
 • praktyki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • studia licencjackie Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, specjalizacja Ekonomia Przedsiębiorstw
 • hiszpańskojęzyczne studia, program Erasmus, Universidad de Murcia, specjalizacja Economia y Empresa (Ekonomia i Przedsiębiorstwo)
 • matura podstawowa z niemieckiego (96% poprawnosci)
 • matura rozszerzona z angielskiego (89% poprawności)
 • zdany certyfikat CAE podczas edukacji w gimnazjum

Praktyka

Od 2009 r. praktykuję naukę z:

  • dorosłymi (z wielu branży: IT, budownictwa, prawa, zarządzania, administracji, finansów, ubezpieczeń…)
  • studentami (PW/UW, uczelni prywatnych, studiów doktoranckich)
  • nastolatkami
  • dziećmi

Dokumenty

Dyplom studiów II stopnia Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Quantitative Finance (Finanse Ilościowe)

Dyplom studiów I stopnia Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Ekonomia Przedsiębiorstwa